Επικοινωνία | Sitemap
Είσοδος
Ασφαλιστικό Πρόγραμμα ΣΕΠΕΤΕ

Αγαπητέ(-ή) συνάδελφε μέλος του ΣΕΠΕΤΕ,

Μετά από πολλές προσπάθειες, λόγω των δυσκολιών του εγχειρήματος, και μέσω του ασφαλιστικού πράκτορα κ. Σταύρου Ντεμερτζή κατορθώσαμε να οριστικοποιήσουμε το ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα του Συλλόγου μας.

Για καλύτερη ενημέρωσή σας κάντε κλικ κατωτέρω για να ενημερωθείτε για τα εξής:

1) Ανακοίνωση του συλλόγου για το πρόγραμμα.

2) Το ασφαλιστικό πρόγραμμα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

3) Τήν αίτηση εγγραφής στο πρόγραμμα η οποία πρέπει να συμπληρωθεί μόνον από το άμεσο μέλος

4) Τήν Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

5) Τό ερωτηματολόγιο υγείας το οποίον πρέπει να συμπληρωθεί ατομικά για κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα

6) Τήν δήλωση γιά τήν παρακράτηση τών ασφαλίστρων από τήν μισθοδοσία

 

Γιά νά εγγραφεί κάποιο μέλος στό πρόγραμμα πρέπει νά εκτυπώσει καί συμπληρώσει τά έγγραφα 3 έως 6 καί νά τά προσκομίσει στά γραφεία τού Συλλόγου.

Επιπλέον ενημερωθείτε γιά τίς έχτρα παροχές νοσοκομείων επειγόντων περιστατικών ενηλίκων αλλά καί παιδιών τού προγράμματος καθώς επίσης καί γιά τούς όρους του.

Τέλος όσον αφορά στήν ηλεκτρονική καταβολή τών αποδείξεων γιά αποζημίωση ενημερωθείτε από τό εγχειρίδιο.

 

© Copyright 2014 ΣΕΠΕΤΕ, All Rights Reserved Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: OTE Α.Ε.